Le cóiriú a dhéanamh ar an sean halla pobail i gCarna agus síneadh a chur leis an bhfoirgnimh sin chomh maith le córas séarachais, carr chlós agus oibreacha eile ar an suíomh sin. Tá athrú dearadh molta chomh maith le laghdú ar achar an fhoirgnimh a bhfuil cead pleanála tugtha dó cheanna ar an suíomh seo – sin ceadúnas 11/1116 a raibh 590 meadar cr. ann i dtosach.

To find out more details on this Church & Community Development in Galway Granted permission on 2014-07-25 take the free trial here.


Address:
Carna Rd.

Stage:
Plans Granted


Hundreds of similar projects available online.
Take a FREE trial.

FREE TRIAL